Op 22 september 2022 houden er onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden bij Restaurant Le Jardin te Rucphen en start om 19.00u.

De algemene ledenvergadering  het jaarlijkse moment waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden. Dit betreft het gevoerde beleid en de financiële verantwoording. We kijken terug en we kijken vooruit.

Ook is de vergadering het moment waarop nieuwe bestuursleden worden gekozen en nieuwe leden worden voorgesteld. Dit jaar nemen we afscheid van een prominent bestuurslid. We nodigen leden graag uit om zich kandidaat te stellen om de opengevalle positie in te vullen. U kunt hiervoor een mail sturen aan: secretariaat@ikr-rucphen.nl

Na de ledenvergadering begint omstreeks 20.00u de nazomerborrel. Zoals gewoonlijk mogen IKR-leden relaties of potentiële leden uitnodigen om aan deze borrel deel te nemen.

We stellen het op prijs als u zich voor de vergadering aanmeldt via deze LINK.

X
X