Doelstellingen

Het statutaire doel van de IKR

IKR Rucphen doelstellingen

Artikel 2

1.De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

2.De vereniging tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
a. het doen voeren van besprekingen en in het algemeen het doen onderhouden en bevorderen van regelmatigecontacten tussen de leden;
b. het onderhouden en bevorderen van een goede communicatie en/of samenwerking met overheden, verenigingen instellingen en belangengroepen;
c. het ontplooien van alle andere wettige en passende aktiviteiten en het stimuleren en steunen daarvan, welke dienstig zijn of kunnen zijn aan voormeld doel, alles in de ruimste zin.

Doelen IKR

Met het links genoemde in gedachten treedt de IKR op als spreekbuis voor haar leden richting lokale overheden zoals de gemeente Rucphen en neemt zij deel aan diverse overleggen en werkgroepen waarin zijn de belangen van haar leden behartigt.

De IKR maakt zich sterk voor de stimulering van de lokale economie van de Gemeente Rucphen en de bevordering van het ondernemersklimaat. Waar mogelijk maakt zij zich sterk voor vermindering van regelgeving en verruiming van de kansen voor de ondernemers.

Daarnaast heeft de IKR zich tot doel gesteld haar leden te faciliteren door het organiseren van kennisavonden, bedrijfbezoeken en netwerkbijeenkomsten en andere ledenactiviteiten zodat de het IKR-lid te allen tijde in staat is zijn mede-ondernemers te ontmoeten, contacten te leggen en zijn kennis te verruimen.

Ja, ik wil netwerken, inkoopvoordelen en inspraak in de gemeente Rucphen!