Opzeggen lidmaatschap

HEADER ikr opzeggen lidmaatschap 2

lidmaatschap van de IKR opzeggen?

Het lidmaatschapsgeld wordt altijd vooraf voldaan, maar vanwege grote drukte aan het begin van het jaar wordt de factuur voor het lidmaatschap gewoonlijk in het tweede kwartaal van het jaar verzonden.

Het opzeggen van het lidmaatschap gaat ook eenvoudig via een mail naar het secretariaat. Echter zoals in de statuten staat, kan onder normale omstandigheden het lidmaatschap alleen tegen het einde van een verenigingsjaar opgezegd worden.

IKR rucphen

Wat als ik besluit te stoppen als de factuur al binnen is?

Het komt helaas voor dat leden pas op het moment dat zij de factuur ontvangen besluiten om het lidmaatschap op te zeggen. Zij zijn dan van mening dat zij de ontvangen factuur voor het lopende verenigingsjaar ook niet hoeven te voldoen.

Deze veronderstelling klopt niet en leidt af en toe tot lastige en ongewenste discussies. Daarom heeft het bestuur besloten om in het vervolg te handelen zoals hiernaast beschreven staat.

Hoe het verloopt

  • Elk jaar in het 4e kwartaal wordt een reminder gestuurd aan alle leden dat het nieuwe verenigingsjaar begint. Opzeggingen van het lidmaatschap moeten dan voor 1 januari ontvangen zijn.
  • De factuur voor de contributie wordt in het tweede kwartaal verzonden. In overleg met de administratie zal, indien mogelijk, dit de komende jaren worden vervroegd.
  • Elk jaar op de jaarvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen aan de leden:
    • Er wordt verteld welke leden het lidmaatschap hebben opgezegd
    • Er wordt vermeld welke leden in gebreke zijn met betalen van hun contributie
    • Indien er leden zijn die meer dan 1 maal hun contributie niet hebben voldaan en niet reageren op aanmaningen zal aan de vergadering worden voorgesteld om deze leden te royeren.

We hopen dat bovenstaande voldoende duidelijk is. Mochten er toch nog vragen of opmerkingen zijn, mail deze dan naar secretariaat@ikr-rucphen.nl

Ja, ik wil netwerken, inkoopvoordelen en inspraak in de gemeente Rucphen!