Renewi

Collectiviteitskorting

op afvalinzamelingscontracten voor IKR-leden

Renewi Support BV

Renewi is het afvalverwerkingsbedrijf dat ontstaan is uit de fusie tussen de Nederlandse afvalverwerker Van Gansewinkel Groep en de Britse afvalverwerker Shanks Group. Renewi is een afvalverwerker en recyclebedrijf, dat actief is in Groot-Brittannië, België, Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Shanks nam in het najaar van 2016 Van Gansewinkel over. Begin 2017 werd de integratie van beide organisaties afgerond en werd voor de nieuwe naam gekozen.

Renewi is zowel afvaldienstverlener als duurzame grondstoffen- en energieleverancier en is we actief in de gehele afvalketen.

Website
X
X