Op woensdag 6 juni heeft de IKR voor haar leden een voorlichtings-bijeenkomst over de AVG georganiseerd. Loek van Steenbergen, die ook de IKR begeleid om AVG-proof te worden heeft de aanwezige leden geïnformeerd over de gevolgen die de invoering van de AVG voor hun bedrijf kan hebben.

Rode draad was dat je goed in beeld moet hebben met welke persoonsgegevens je werkt en registreert wat je ermee doet en waarom. Bij twijfel altijd toestemming moet vragen en ervoor moet zorgen dat de gegevens goed zijn beschermd.

Hieronder kunt u handige informatie downloaden, zoals een concept privacybeleid, de antwoorden op een AVG-cursus en tips en tricks voor een betere informatiebeveiliging.

X
X