Het Platvorm Veilig Ondernemen heeft medewerking gevraagd om bekendheid te geven aan de onderstaande enquête van studenten van Avans.

Drie studenten van Avans Hogeschool, houden zich vanuit de opleidingen Bestuurskunde en Integrale Veiligheidskunde bezig met een onderzoek binnen het PVO. Hun onderzoek is gericht op de behoeften van ondernemers in diverse sectoren in de regio’s Brabant en Zeeland, met een specifieke focus op de gebieden van cybercriminaliteit, georganiseerde misdaad en geweldsmisdrijven.

Het voornaamste doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de behoeften van ondernemers. Om dit te bereiken, maken we gebruik van een opgestelde enquête en interviews met de ondernemers.

Om het onderzoek zo representatief en betrouwbaar mogelijk te maken, is het van groot belang dat zij voldoende respondenten werven. Zij vragen daarom vriendelijk om hulp aan de leden van de IKR bij invullen en het verspreiden van de enquête binnen uw netwerk.

De link naar de enquête vind je hier.

X
X