Veel werkgevers zijn op dit moment op zoek naar nieuwe talenten. Tegelijkertijd staan in Nederland meer dan een miljoen werkzoekenden aan de zijlijn. Benutten we al het potentieel? Of zien we talenten over het hoofd doordat we alleen de uitdagingen zien?

Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met talent dat beschikbaar is. En hoe dit talent inzetbaar is als je ‘out of the box’ durft te denken. Maar ook hoe het Werkplein je daarbij kan ondersteunen. Talenten zien en benutten. Je vacatures invullen en meteen de diversiteit binnen je bedrijf vergroten. Gelijke kansen voor werkzoekenden én talentvolle medewerkers voor jou; samen leggen we de puzzel!

Programma

Tijdens deze bijeenkomst:

  • Hoor je inspirerende verhalen van werkgevers
  • Ga je in gesprek met werkzoekenden
  • Ontmoet je ondernemers uit je eigen regio
  • Wordt de innerlijke mens goed verzorgd
  • Sluiten we natuurlijk af met een gezellige netwerkborrel

Vanuit gemeenten en het Werkplein zijn de volgende mensen aanwezig: wethouder Thomas Melisse, wethouder Laura Matthijssen, directeur Werkplein Marko Does, de bedrijfscontactfunctionarissen van beide gemeenten en de werkgeversadviseurs van het Werkplein.

Locatie: Conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8 in Hoeven

Datum: Donderdag 1 februari 2024

Tijdstip: 16:30 tot ca. 20:00 uur

Aanmelden via: bijeenkomst@werkpleinhartvanwest-brabant.nl

“Ook bij het Werkplein zien we dat er veel onbenut potentieel is.” Sietske Jongenelen, projectleider arbeidsmarktprojecten Werkplein: “We begrijpen dat ondernemers een drempel ervaren bij het aannemen van mensen die nu nog aan de zijlijn staan. Tegelijkertijd spreken zij de wens uit om meer inclusief en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bij het Werkplein denken we graag mee met ondernemers. Welke mogelijkheden zijn er om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen? Hoe werkt het als ik iemand met een beperking aanneem? Welke ondersteunende regelingen zijn er?”

X
X