KVO-b bedrijventerrein Nijverhei: Vul de enquete in!

Recent is door Parkmanager Frank Swaghoven een mail gestuurd met het verzoek mee te werken aan een korte enquête ten behoeve van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. Een deel van de ondernemers heeft inmiddels de enquête ingevuld, bedankt! Maar we hebben er nog meer nodig. Er hebben nog te weinig ondernemers de tijd gemaakt om de enquête in te vullen. We moeten een bepaald minimumpercentage halen om te voldoen aan de eisen van de KIWA. Dit percentage hebben we nog niet bereikt.

De Parkmanager vraagt dan ook even kort de tijd te nemen deze enquête in te vullen zodat we in ieder geval voldoen aan de eis van de Kiwa en het gaat tenslotte om de veiligheid van het bedrijventerrein.

Veiligheid op bedrijventerreinen is een belangrijke factor voor een goed ondernemersklimaat.

Samen willen we de huidige veiligheid op bedrijventerrein Nijverhei minimaal in stand houden of verhogen waardoor het voor u, uw medewerkers en uw bezoekers veiliger, schoner en prettiger verblijven is in dit gebied.

Neem dus even de tijd om de enquête in te vullen dit is in het belang van u en uw collega-ondernemers.

Enquête KVO-b bedrijventerrein Nijverhei te Rucphen (google.com)

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met  Raïssa Koppenol, procesbegeleider KVO-b vanuit ParkTrust via 06-57541775 of raissa@parktrust.nl. U kunt haar ook benaderen indien u geen mogelijkheid heeft om deze vragenlijst online in te vullen. De enquête zal dan op papier aan u verstrekt worden.
Wij willen daarnaast nog benadrukken dat alle ontvangen reacties strikt vertrouwelijk worden behandeld.

X
X