Op de jaarvergadering van de IKR die op 16 september is gehouden was, ondanks de coronamaatregelen, goed bezocht. Het was vooral goed om veel nieuwe gezichten te zien en nieuwe leden te mogen begroeten. Uiteraard werd de bijeenkomst goed verzorgd door gastheer Ronnie Gommers van De Coop en zorgde Tommy Monden na de vergadering voor lekkere hapjes.

De Algemene Ledenvergadering is een moment voor het bestuur om de leden te informeren en verantwoording af te leggen. De algemene boodschap is dat het best goed gaat met de Industriële Kring Rucphen. Door de maatregelen vanwege Corona konden we in 2020 maar weinig activiteiten organiseren. Dit heeft ertoe geleid dat we in 2020 een “coronakorting” op de contributie te geven. Ook in 2021 hebben we een korting toegepast.

Het ledenaantal is gestegen van 134 leden naar 142 leden en de financiële situatie is goed. De kascontrolecommissie heeft geen onregelmatigheden kunnen constateren en het bestuur heeft decharge voor 2020. Enige mineurpunt is dat we ook in 2021 geen wijnavond zullen houden. Even hoopten we dat we op 4 november iets konden organiseren, maar op het moment van de vergadering was er nog teveel onduidelijk en onzeker. We willen daarnaast niet het risico kopen dat leden, ondanks alle maatregelen, besmet worden. Dit heeft namelijk niet alleen gevolgen van de persoon maar ook voor de onderneming.

X
X