Oproep om hulp

Via oud-wethouder Cees Evers van de Gemeente Rucphen heeft de IKR het verzoek ontvangen om de leden te benaderen met een verzoek om hulp bij armoedebestrijding.

Normaal gezien honoreren we dergelijke verzoeken niet, maar in dit geval willen we een uitzondering maken gezien het initiatief:

 “Vraag naar lokale hulp bij armoede neemt toe”
(van RUILEN komt GEEN HUILEN)

 Deze kop stond medio oktober 2018 boven een artikel in BN De Stem.

Dit artikel bevestigt helaas het initiatief waar diverse inwoners van de gemeente Rucphen i.s.m. de gemeente Rucphen zelf, al langer mee bezig zijn:

het oprichten van een nieuwe stichting die het armoede-probleem in onze gemeente middels een ruilwinkel terug dringt!

Doel:

Deze nieuwe stichting heeft als doel mensen in armoede te helpen door:

 • Mogelijk als paraplu te dienen voor meerdere organisaties (bv. stichting Vraag en Aanbod, ruilwinkel, etc.)
 • Een draaischijf te zijn voor goederen die mensen in onze gemeente over hebben en waarvoor andere mensen slechts een klein bedrag kunnen betalen
 • Een laagdrempelige ontmoetingsplaats te bieden voor onze inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (re-integratie)
 • Door zich actief in te zetten vergroten de vrijwilligers hun kans op regulier werk
 • Een plek te bieden waar de hulpverlening dicht bij de bezoekers staat

Behalve het gratis ruilen en/of afhalen van goederen en diensten heeft deze “ruilwinkel” dus meerdere doelstellingen:

 • Zinvolle dagbesteding / arbeid:
  Het leveren van een bijdrage aan dagbesteding en/of arbeid, ook in sectoren waar betaalde arbeid in de reguliere economie niet haalbaar is, door “langdurige werklozen” en/of kansarme individuen de gelegenheid te bieden ervaringen op te doen en zo hun integratie te bevorderen.
 • Bestrijding van eenzaamheid.
  Wij willen met alle activiteiten een plaats voor samenkomen bieden voor iedereen die daar behoefte aan heeft.
 • Zelfredzaamheid vergroten:
  Door een plek te bieden voor het ontmoeten van mensen, hopen wij de sociale netwerken van inwoners te vergroten. Hierdoor hebben zij meer mensen om advies of directe hulp te vragen. Daarmee wordt de zelfredzaamheid vergroot.
 • Vroegsignalering:
  Het leveren van een bijdrage aan sociale vernieuwing en het tegengaan van sociale uitsluiting, door sociale contacten te bevorderen, te verbeteren, uit te breiden of te doen ontstaan.
 • Armoedebestrijding en burenhulp:
  De stichting stelt zich ten doel deelnemers met elkaar in contact te brengen door middel van goederenruil en daarmee het sociale en economische welzijn in de gemeente Rucphen e.o. te bevorderen.
 • Duurzaamheid:
  Nog bruikbare goederen krijgen een langere levensduur.

Door inwoners voor inwoners:

Dit is het fundament van de nieuwe stichting!

Zo’n nieuwe stichting zou:

 • De ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) moeten bezitten
 • Non-profit moeten zijn met een klein bestuur
 • Gerund moeten worden door vrijwilligers en mensen die geplaatst zijn vanuit de overheid (uitkerings-gerechtigden)
 • Door een manager met enkele assistenten, die zich hiervoor belangeloos en vrijwillig inzetten, gecoordineerd moeten worden.

Toekomstvisie 2030 gemeente Rucphen:

De gemeente Rucphen spreekt zowel in haar COALITIEAKKOORD als in haar “Toekomstvisie 2030” haar ambities uit in zorgzame en zelfredzame gemeenschappen.

Zorgen voor moet plaats maken voor zorgen dat! Dit initiatief spreekt de gemeente dan ook erg aan. We zijn dan ook al geruime tijd met de gemeente Rucphen en Saver over onze plannen. in gesprek.

 Integrale aanpak:

Partners die nu al met elkaar aan tafel zitten: Saver (stichting KANS), Leo Smits, Cees Evers (ex-wethouder) en Vluchtelingenwerk Rucphen. Wellicht komen er in de toekomst nog andere partners bij. In de gemeente Halderberge draait dit project “Werk Voorop” al met veel succes: het afgelopen jaar hebben 4 vrijwilligers een reguliere baan gevonden!

Oproep aan de leden van de IKR:

Om bovenstaande plannen te kunnen verwezenlijken is er allereerst een loods/ruimte/hal nodig van ongeveer 250 vkm die de stichting voor minimaal 2 jaar kan gebruiken. Het is voor het slagen van de plannen van belang dat kostenplaatje zo laag mogelijk gehouden wordt. Bij deze dus een oproep aan alle IKR-leden: “Heeft u (of weet u) een ruimte in de gemeente Rucphen die hiervoor mogelijk geschikt is dan komen we graag met u in contact om nader te overleggen. Alvast dank!”.

Dank aan IKR

We zijn blij dat we gebruik mogen maken van het netwerk van IKR om mogelijk een geschikte ruimte te vinden om zodoende het armoede-probleem in onze gemeente terug te dringen. Dank daarvoor.

Namens de commissie,

Leo Smits en Cees Evers (0652372537)

X
X