De maatregelen om het coronavirus de kop in te drukken hebben voor alle ondernemers veel impact. Waar de één kansen krijgt of creëert, worden bij de ander plannen gedwarsboomd of valt veel van de omzet weg, met alle gevolgen van dien.

Voor de IKR betekent deze crisis dat door de maatregelen veel activiteiten zijn vervallen. Geen wijnavond of bedrijfsbezoeken in 2020. Dit betekent ook dat we minder kosten hebben. Daarom heeft heft bestuur besloten om voor 2020 € 100,00 korting te geven op de contributie. Deze korting zal zichtbaar zijn op de factuur die in deze periode verzonden wordt.

In januari staat de jaarvergadering en receptie gepland. Afhankelijk van de omstandigheden zullen we bekijken in welke vorm we deze kunnen laten doorgaan.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de IKR

X
X