Iedere ondernemer merkt de gevolgen van de pandemie. Als ondernemersvereniging is het onze rol om u zo goed mogelijk te informeren. De IKR doet dat door u te informeren over de beschikbare mogelijkheden. De IKR is een vereniging van en voor ondernemers. Samen staan we sterker en ieder IKR-lid snapt de lastige situatie die de genomen maatregelen met zich meebrengen. De IKR kan u niet direct helpen, maar wel in contact brengen met mede-IKR-leden, adviseurs of instanties die dat mogelijk wel kunnen.

Onderstaand treft u diverse links naar informatieve websites aan. We hebben bewust gekozen om u via een link door te verwijzen omdat de beschikbare informatie zeer snel wijzigt.

Algemene informatie

Fiscaliteiten

Financiering

 • Nu duidelijk wordt dat je de komende weken minder (of zelfs geen) omzet gaat maken, maak voor de 2- 3maanden een liquiditeitsprognose: Zet op een rijtje wat er nog binnenkomt en wat je nog moet betalen.
  Ga er dus mee aan de slag:
  Probeer je nog te ontvangen bedragen wat sneller te ontvangen en vraag uitstel bij leveranciers/ verhuurder. Dit zal mogelijk best lastig gaan, iedereen zit immers in hetzelfde schuitje. Maar vragen staat vrij en wellicht geeft het onverwacht meer financiële ruimte.
 • Er is nog weinig bekend over de verruimde regeling voor steun via leningen aan het MKB. Dit wordt de komende dagen steeds duidelijker. Gebruik die tijd om je financiële boekhouding op orde te brengen. Je bank gaat er naar vragen als je bij hen aanklopt!
  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/coronavirus-verruiming-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-opengesteld
 • Verzamel alvast je meest recente jaarrekening en aangifte IB, voorlopige cijfers 2019 en de eerder genoemde liquiditeitsprognose.
 • Probeer vervolgens een inschatting te maken hoe het jaar 2020 en 2021 voor je gaan uitpakken. Zet dat in een exploitatieprognose.
 • De verwachting is dat er veel verzoeken zullen komen voor financiële steun. Zorg dat je aanvraag zo compleet mogelijk wordt aangeleverd, dit zal de doorlooptijd ten goede komen.

Arbeidszaken

Arbeidstijdverkorting: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkortingen-ww-uitkering-personeel

Tips diverse bronnen:

 • Klanten kun je geruststellen door online aan te geven welke maatregelen jezelf en je medewerkers hebben genomen: interne processen aangepast, minder tafels, hygiëne maatregelen, etc.
 • Maak een plan voor na de corona-gekte: (gezamenlijke) online campagne, actieweken.
 • Zorg voor online contact met je klanten tijdens de corona-periode! Zorg ervoor dat ze niet uit het oog verliezen! Voordat je het weet ben je ze voorgoed kwijt.

Heeft u een specifieke vraag of tip voor andere ondernemers? Mail dan naar: Secretariaat@IKR-rucphen.nl

Vanzelfsprekend mag u ervan uit gaan dat wij alle vragen zeer discreet zullen behandelen.

X
X