De jaarvergadering van 16 september betekende ook een afscheid van bestuursleden. Mark van Haaren was al eerder gestopt. De zittingstermijn van bestuursleden Christian Verstraaten, Toine Roks en Roger Verstijlen was verstreken. Toine en Roger stelden zich verkiesbaar en zijn met algemene stemmen herkozen. Christian had echter besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Hij wil zijn aandacht op ander zaken richten. We zijn dankbaar dat Christian bestuurslid van de IKR heeft willen zijn. Hij heeft zich met name ingezet voor het realiseren van het glasvezelnetwerk en het verhogen van de veiligheid op het industrieterrein. Als één van de eerste ondernemers heeft hij zich gevestigd op de Kraaihei en zijn netwerk is voor onze vereniging onvervangbaar. Gelukkig blijft Christian een betrokken IKR-lid en heeft hij aangegeven zitting te willen nemen in de kascontrolecommissie. Dit alles betekende dat we in het bestuur 2 vacatures hadden.

Voor de twee vrijgekomen bestuurszetels hadden zich voorafgaand aan de vergadering twee kandidaten gemeld: Frank Backx en Ricardo Heeren. Frank is eigenaar van Backx Assurantiën (Verzekeringen en makelaardij De Huizenpraktijk) Daarnaast is hij actief als tonprater en toneelregisseur. Ricardo is mede-eigenaar van Winstgevers.nl en actief als gitarist. Zij zijn beide met algemene stemmen door de vergadering verkozen tot bestuurslid van de IKR.

X
X