De provinciale subsidieregeling Economie en Innovatie Noord-Brabant is opengesteld. Dat betekent dat vanaf nu nieuwe subsidieaanvragen ingediend kunnen worden door MKB ondernemers voor projecten gericht op versterking smart industry.

Met name binnen de deelsectoren maintenance, logistiek, biobased economy, agrosector en vrijetijdseconomie. Op 15 mei liggen er 3 subsidieaanvragen voor ter besluitvorming. Het aantal aanvragen is dus nog beperkt. Het zou mooi zijn als er in de volgende ronde meer aanvragen binnenkomen die passen binnen de voorwaarden.

 

Meer informatie is beschikbaar op deze website:

https://www.west-brabant.eu/index.php?option=com_westbrabant&view=voorpaginaitems&Itemid=1188

Op de RWB linkedin pagina is ook een wervend bericht geplaatst voor MKB ondernemers, dus delen maar!

LinkedIn

X
X