Uitnodigingen jubileumfeest verzonden!

Deze week vallen de uitnodigingen voor het jubileumfeest in de brievenbus. Dit feest wordt gehouden op zaterdag 15 juni 2019 in Agora te Rucphen.

Uitnodiging

Alle IKR-leden en enkele relaties zijn hiervoor uitgenodigd. De uitnodigingen zijn gericht aan de bij ons bekende contactpersoon of ondernemers. De uitnodiging is echter niet beperkt tot deze personen. Een IKR-lid kan namelijk meerdere bestuurders hebben, en die zijn niet allemaal bij ons bekend. Daarom kan, binnen het redelijke, ieder lid met meerdere personen naar het feest komen. Wij zullen dit uiteraard monitoren en indien nodig contact opnemen.

Mocht je geen uitnodiging hebben ontvangen, laat het dan even weten via secretariaat@ikr-rucphen.nl. Ook voor vragen of als er iets niet juist is met de uitnodigingen, kun je dit via dit mailadres kenbaar maken.

Opgave via website IKR

Zoals aangegeven in de uitnodiging vragen we iedereen zich via onze website op te geven. Hiervoor is een evenement aangemaakt. Mocht later blijken dat je onverwacht toch niet aanwezig kunt zijn, dan kun je jezelf op dezelfde wijze ook afmelden. Doe dit alsjeblief minimaal 1 week vantevoren. Ook de opgavetermijn eindigt 1 week voor het feest.

Uitnodiging is entreebewijs

Bewaar de uitnodiging goed. Dit is ook je entreebewijs voor het feest. Vanaf 19.30u is de zaal open, en om 20.30u begint het feest echt. Houd er rekening mee dat het die dag ook de Rucphense kermis is en dat parkeren een probleem kan zijn. Maar misschien is het beter dat er gekozen wordt voor een alternatief vervoer. Dat zal misschien de verkeersveiligheid ten goede komen.

Door en voor leden

We zijn al een tijdje bezig om dit feest te organiseren. Omdat we al 25 jaar een vereniging zijn, doen we dit ook als vereniging. Wel hebben verschillende IKR-leden gevraagd om ons te helpen met de organisatie, ook hebben enkele leden hun hulp spontaan aangeboden. Iedereen die de in de gelegenheid is, helpt. Dat maakt het voor ons extra bijzonder.

X
X