Rabobank De Zuidelijke Baronie
Bankzaken & financieel advies

In het kort
Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met onze stakeholders zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. In Nederland bedienen we particuliere en zakelijke klanten, wereldwijd focussen we op de food- en agrisector. Met altijd als uitgangspunt: samen bereiken we meer dan alleen.

We richten ons op vijf thema’s
Rabobank wil bijdragen aan positieve veranderingen en zet zich in voor een duurzamere, inclusieve samenleving. Samen met klanten en leden, maar ook met onze producten, kennis en netwerken werken we zo aan een betere wereld voor toekomstige generaties.

Dhr. Ronald van Overveld
Postbus 11, 5110 AA Baarle-Nassau
IKR-Lidnr.: 005
X
X